EN

Mezinárodní federace pro divadelní výzkum

International Federation for Theatre Research

Federation Internationale pour la Recherche Théâtrale

IFTR/FIRT Konference scénografické skupiny při PQ 2019

14. a 15. června 2019, Praha, posluchárna divadelní vědy na Filosofické fakultě UK

Mezinárodní konference konaná u příležitosti Pražského Quadriennale je připravována Scénografickou pracovní skupinou IFTR/FIRTu /Mezinárodní federace pro divadelní výzkum/ ve spolupráci s katedrou divadelní vědy Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Institutem umění – Divadelním ústavem.

Již na minulých ročnících PQ se konaly tyto konference s cílem využít mimořádné příležitosti, kterou právě PQ poskytuje pro diskuse a výměny. Předchozí konference zahrnovaly např. tato témata:When Theatre and Fine Arts Meet Together (1995),Theatrical Space in Postmodern Times: Contemporary Concepts and Methodologies (1999),The New Space and Authenticity (2007) a Designing the Performance Spaces (2011)  .

Účast na letošním komornějším  symposiu, které se tradičně uskuteční na Filosofické fakultě UK,  pod vedením convenorů Nicka HUNTa a Sofie PANTOUVAKI přislíbilo cca 25 členů Scénografické skupiny, kteří budou ve svých odborných referátech z různých úhlů nahlížet tři základní témata letošního PQ, a sice: Scénografie a imaginace, Scénografie a transformace a Scénografie a paměť. 

Jednacím jazykem konference je angličtina.

Více info: https://www.iftr.org/working-groups/scenography