EN

Mezinárodní federace pro divadelní výzkum

International Federation for Theatre Research

Federation Internationale pour la Recherche Théâtrale

Aktivity Českého centra

Konference, které pořádalo české středisko FIRT na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Sborníky z konferencí, pořádaných českým střediskem FIRT, které vydal Divadelní ústav