EN

Mezinárodní federace pro divadelní výzkum

International Federation for Theatre Research

Federation Internationale pour la Recherche Théâtrale

CALL- symposium o scénografii při PQ v Praze