EN

Mezinárodní federace pro divadelní výzkum

International Federation for Theatre Research

Federation Internationale pour la Recherche Théâtrale

IFTR/FIRT Konference při PQ 2011: Formování inscenačních prostorů

22. – 26. června 2011, Praha

Mezinárodní konference konaná u příležitosti Pražského Quadriennale je připravována Scénografickou pracovní skupinou IFTR/FIRTu /Mezinárodní federace pro divadelní výzkum/ ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem a Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Jednacími jazyky konference jsou angličtina a francouzština.

Již na minulých ročnících PQ se konaly tyto konference s cílem využít mimořádné příležitosti, kterou právě PQ poskytuje pro diskuse a výměny. Předchozí konference zahrnovaly např. tato témata:

When Theatre and Fine Arts Meet Together (1995)

Theatrical Space in Postmodern Times: Contemporary Concepts and Methodologies (1999)

Patronage, Spectacle and the Stage (2003) a

The New Space and Authenticity (2007).

Konference, která se uskuteční tradičně na UK, bude mít letos téma:

Jaká je role scénografa/výtvarníka ve vytváření významu inscenace?

Více o konferenci na anglické verzi těchto stránek ZDE nebo na: www.theatre.cz ; www.swg-iftr.org