Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Časopisy odebírané Knihovnou Divadelního ústavu v roce 2020

Knihovna Divadelního ústavu pravidelně odebírá česká i zahraniční periodika nejen z oblasti divadla, ale se širším kulturním záběrem. Předkládáme vám abecedně řazený seznam časopisů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2020.

Soupis je rozdělen do tří částí – časopisy vydávané v České republice, časopisy ze Slovenska a časopisy zahraniční. Jednotlivé položky obsahují vedle názvu časopisu i periodicitu a stručnou obsahovou charakteristiku.

Články z českých divadelních časopisů a články o českém divadle ze zahraničních časopisů jsou pravidelně excerpovány do bibliografické databáze, která je součástí Virtuální studovny IDU.

Kompletní soupis je k dispozici na webových stránkách knihovny: https://www.idu.cz/dokumenty/is2001.pdf