Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Cena Evalda Schorma putuje do Brna

V rámci slavnostního večera s názvem Večeře s novou hrou – Zahradní slavnost převzaly v neděli 23. srpna na dvoře kavárny BAR/ÁK hlavní Cenu Evalda Schorma autorky Tereza Agelová a Marie Mlatečková, studentky brněnské JAMU, za svou původní hru asi.milování.

Cena Evalda Schorma za původní hru, dramatizaci či překlad hry (do češtiny dosud nepřeložené) je určena pro studenty a je spojena s finanční odměnou pro autora (nebo kolektiv). Cena je udělována každoročně na základě nominací, přičemž nominovat může jakákoli fyzická osoba, zejména však pedagogové a studenti výše uvedených škol a divadelní odborná veřejnost. Hlavním cílem je podpora a motivace mladých autorů a překladatelů v jejich autorské práci. Díla začínajících autorů se tak mohou dostat do širšího divadelního kontextu, než je samotná akademická půda. Cena Evalda Schorma se během své existence stala vedle Ceny Alfréda Radoka prestižním oceněním, uznávaným nejen v Čechách, ale i v zahraničí. „Smyslem tohoto ocenění je podpořit mladé autory, ale také inspirovat studenty k vlastní autorské či překladatelské tvorbě pro divadlo. Díky těmto aktivitám objevila agentura DILIA řadu dnes již etablovaných dramatiků a překladatelů,“ vysvětluje Zdeněk Harvánek, vedoucí Divadelního a Hudebního oddělení DILIA.

Texty oceněné Cenou Evalda Schorma se doposud dočkaly více než 40 divadelních inscenací v profesionálních divadlech, např. v Národním divadle moravskoslezském Ostrava, Švandově divadle, Studiu Ypsilon, A Studiu Rubín, Městském divadle Zlín, Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami, a 9 rozhlasových inscenací.

V letošním nominacích na Cenu Evalda Schorma, kterou uděluje DILIA pravidelně již od roku 2001, v naprosté většině dominovala původní autorská tvorba. Do finále se nakonec dostali 3 mladí autoři, respektive dvě autorky a jeden autor.

Na třetím místě se umístil student VOŠ při Konzervatoři Jaroslava Ježka Jan Plachý za původní hru Obraz. Druhé místo obsadila studentka brněnské JAMU Tereza Agelová se svou hrou dvě čárky. Tereza Agelová se, společně s kolegyní z brněnské fakulty Marií Mlatečkovou, stala zároveň vítězkou Ceny Evalda Schorma, a to s původní hrou asi.milování. Všichni tři ocenění autoři si díky fondu Dozorčí rady DILIA odnesli také finanční odměnu. Ukázku vítězné hry představilo formou scénické skici Divadlo LETÍ v režii Martiny Schlegelové.


CENA EVALDA SCHORMA ZA ROK 2019

1. MÍSTO
Tereza Agelová a Marie Mlatečková (JAMU) za původní hru asi.milování.

2. MÍSTO
Tereza Agelová (JAMU) za původní hru dvě čárky

3. MÍSTO
Jan Plachý (VOŠ při Konzervatoři Jaroslava Ježka) za původní hru Obraz

Převzato z: https://www.divadlo.cz/, autor článku: Marie Špalová