Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Činoherní studio vydává antologii současného německého dramatu

Překročit hranice byl tříletý projekt Činoherního studia a Katedry germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Po tři divadelní sezóny uváděla ústecká činoherní scéna v české premiéře devět německojazyčných textů, na jejichž překladech pracovali studenti ústecké univerzity – pod odborným vedením dr. Jany Hrdličkové a dr. Veroniky Jičínské – a jež do divadelní podoby ve formě scénického čtení převáděli studenti českých vysokých uměleckých škol – DAMU a JAMU – v kooperaci s divadelními profesionály z Činoherního studia. Čtení se odehrávala na studiové scéně Obejvák ve třetím patře divadla a stala se nedílnou součástí divadelního programu. Autoři dramatizace a herci měli vždy týden na studium textu a práci s ním, následnou premiéru doplnily většinou tři reprízy.

Po třech letech projektu teď z textů vznikla knižní antologie, jež obsahuje kompletní německé originály a české překlady. Kniha „Překročit hranice“ / „Grenzen überschreiten“ bude mít slavnostní křest v rámci zahájení 49. sezóny ve čtvrtek, 10. října. Významnou událost doplní i vernisáž výstavy obrazů německého výtvarníka Philippa Glogera a koncert kapely Nauzea Orchestra.

Samotný nápad tento ojedinělý a v kontextu českého divadla výjimečný projekt uskutečnit se zrodil v roce 2015, kdy na židli uměleckého šéfa Činoherního studia usedl Michal Skočovský, a spolu s kmenovou dramaturgyní Dagmar Haladovou zkoušeli divadlu nasadit novou, progresivní tvář. Haladová na tuto dobu vzpomíná: „Chtěli jsme do Činoheráku dostat nové lidi. A to si myslím, že se nám díky projektu Překročit hranice v následujících sezonách povedlo.“ Studenti vysokých uměleckých škol, ať už pražské DAMU či brněnské JAMU, postavili týmy, jež se skládaly z režiséra, dramaturga a scénografů, a společně s herci Činoherního studia po tři sezóny pracovali na inscenování textů v podobě scénických čtení. Grafické vizuály doprovázející jednotlivé inscenace zase měli ve své gesci studenti Fakulty umění a designu UJEP.

 „Celé to předčilo mé představy. Já jsem vážně nečekal, že z toho nakonec bude takovýto poměrně rozsáhlý projekt. A navíc na české podmínky naprosto ojedinělý. Nestalo se ještě, aby nějaké divadlo ve spolupráci s několika univerzitami vytvořilo antologii moderních dramatických textů některé jazykové provenience. Určitě ne v České republice. V tom jsme s jistotou první. A to není malá věc,“ odpověděl ředitel Činoherního studia Jiří A. Trnka na otázku, jak zpětně projekt hodnotí.

Docentka Renata Cornejo z Katedry germanistiky FF UJEP, jež stála u samotného počátku projektu, k tomu dodává: Abych pravdu řekla, má očekávání příliš velká nebyla. Byla to spíše zvědavost, zda a jak se nám podaří cíle tohoto poměrně ambiciózního projektu splnit a přeložit s našimi studenty germanistiky dostatečně kvalitně německojazyčné dramatické texty do češtiny. To je vskutku oříšek i pro zkušené překladatele. Ale k našemu překvapení vznikly nakonec nejen velmi kvalitní texty, ale i neméně kvalitní a vskutku nápaditá scénická čtení, která přeloženým textům dodala mnohdy zcela nový rozměr. Bylo to vlastně takové velké studentské dobrodružství, jehož výsledek možná nakonec překvapil nejenom jeho účastníky, ale i samotné předkladatele projektu.“

Činoherní studio celý projekt hodnotí pozitivně. Studentům uměleckých vysokých škol umožnil setkat se se skutečnou divadelní prací, do praktické roviny převést své teoretické znalosti. Pro studenty germanistiky zase práce na projektu znamenala setkání s dramatickými a divadelními texty, jejichž překlady žádají jinou a svébytnou invenci. Pro projekt hovoří i fakt, že tři režiséři se na základě práce na scénickém čtení dostali i k práci na velké inscenaci v Činoherním studiu. Anna Klimešová režírovala v roce 2018 lesnické drama „Ticho po pěšině“, Hana Marvanová v roce 2019 dystopickou sci-fi „Ministerstvo školství a vědy Ukrajina“ a Štěpán Gajdoš se chystá v letošní sezóně na režii komedie „Harila“.

Na grafické podobě a sazbě knihy pracoval Pavel Frič, který společně s Michaelou Labudovou vytvářel od roku 2016 do konce uplynulé 48. sezóny grafickou podobu měsíčních programů Činoherního studia.  Velkou měrou se o vydání publikace zasloužila i Eliška Venglařová společně s Dagmar Haladovou.

Antologie vychází v počtu 300 výtisků a k prodeji za 450 Kč bude poprvé na slavnostním křtu, posléze i v Činoherním studiu a na dalších místech, včetně Univerzity UJEP v Ústí nad Labem.

Bližší informace – tituly, data premiér, jména překladatelů a členů inscenačních týmů i fotografie z jednotlivých scénických čtení – naleznete na tomto odkaze:

https://www.cinoherak.cz/cs/prekrocit-hranice/

Publikace Překročit hranice / Grenzen überschreiten vznikla za finanční podpory Ústeckého kraje, Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva kultury.

Autor článku: Petr Kuneš