Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Divadelná Nitra: V4@Theatre Critics Residency – výzva k účasti

Asociácia Divadelná Nitra spolu s partnermi, ktorými sú Divadelný ústav Zbigniewa Raszewského z Poľska, Kultúrne centrum Trafó z Maďarska, Inštitút umenia z Česka, Centrum vizuálneho a súčasného umenia – Art Corporation z Bieloruska, Centrum pre kultúrne projekty Azart z Moldavska, vyhlasuje výzvu pre mladých divadelných kritikov z krajín V4 – Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska na účasť na V4@Theatre Critics Residency.

V4@Theatre Critics Residency zahŕňa návštevu predstavení hlavného programu 29. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, diskusie pod vedením zahraničného lektora, stretnutia s divadelnými profesionálmi z celej Európy a účasť na rôznych diskusiách s umelcami a kritikmi, ktorí navštívia festival. Meno lektora zverejníme v auguste.

Sedemdňový kreatívny rezidenčný pobyt sa uskutoční od 24. septembra do 1. októbra 2020 počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2020. Nastávajúcim mladým divadelným profesionálom do 35 rokov ponúka platformu na výmenu poznatkov o súčasnom performatívnom umení.

Kombináciou analytických seminárov, ktoré reflektujú hlavný festivalový program, a aktívnou účasťou na stretnutiach s umelcami ponúka projekt priestor na diskusiu, ktorej ambíciou je prekročiť kontext festivalu i hranice sociálno-politického spektra.

Partneri projektu ponúknu hlavnému organizátorovi 4 až 6 nominovaných účastníkov z každej krajiny podľa stanovených kritérií. Asociácia Divadelná Nitra vyberie a oznámi mená spolu najviac 20 účastníkov. Ostatní navrhnutí účastníci sa stanú náhradníkmi.

V prípade zmeny situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 si organizátor vyhradzuje právo prijať príslušné opatrenia.

Prihlásiť sa môžete do 6. augusta 2020.

Viac info:
Open call
Application form

https://nitrafest.sk/