Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Divadelný ústav Bratislava: Spustili sme online Slovník divadelných kritikov a publicistov

Radi by sme Vás touto cestou informovali o spustení nášho najnovšieho výskumno–publikačného projektu Slovník divadelných kritikov a publicistov, ktorý podáva odbornej i širokej verejnosti syntetické informácie o osobnostiach spätých s divadelnou kritikou a publicistikou na Slovensku. Slovník si kladie za cieľ obsiahnuť prostredníctvom menných encyklopedických hesiel komplexný chronologický vývoj slovenskej divadelnej kritiky a publicistiky, a to naprieč druhovým spektrom nášho divadelného umenia.

Prvá fáza projektu obsahuje encyklopedické profily autorov tzv. zakladateľských generácií slovenskej divadelnej kritiky a publicistiky. Vďaka širokému záberu by sa mal slovník stať užitočnou pomôckou pre všetkých, ktorí pracujú s divadelnými recenziami a kritikami ako s dôležitým primárnym zdrojom informácií vo vedeckom bádaní.

https://kritici.theatre.sk/

Převzato z: https://www.theatre.sk/