Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

IDU uzavřel spolupráci s Ostravským divadelním archivem

Ředitelé Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) a Národního divadla moravskoslezského (NDM) podepsali Rámcovou smlouvu o spolupráci, díky které bude docházet k výměně informací a materiálů týkajících se historie divadelní kultury v Ostravě. Realizace se ujme Informačně-dokumentační oddělení IDU a Ostravský divadelní archiv, projekt, který bude veřejnosti představen při příležitosti zahájení letošní 101. divadelní sezony v Ostravě.

„Jedním z hlavních poslání Informačně-dokumentačního oddělení je sledování praktické divadelní činnosti profesionálních divadel a souborů na našem území po r. 1945. Vzhledem k tomu, že Divadelní ústav byl založen až v r. 1959, z těsně poválečného období nám chybí řada materiálů, které shromažďujeme, ať již jsou to divadelní programy, plakáty či fotografie. Spolupráce nás obohatí nejen o fyzické exempláře a případně jejich digitalizáty, ale přinese také zpřesnění databázových záznamů v položkách jako skutečné datum premiéry, místo konání, názvy rolí nebo herecké alternace,“ říká Lucie Čepcová, vedoucí Informačně-dokumentačního oddělení. „Do budoucna počítáme s rozšířením spolupráce také v projektu Orální historie českého divadla, v rámci kterého natáčíme vzpomínkové rozhovory s významnými osobnostmi z oboru,“ dodává Čepcová.

„Ostravský divadelní archiv, který vzniká i za partnerské spolupráce s IDU, bude veřejnosti představen na tiskové konferenci u příležitosti zveřejnění této internetové databáze v rámci programu oslav 100. výročí od vzniku Národního divadla moravskoslezského a zahájení už 101. divadelní sezony v Ostravě,“ avizuje vedoucí projektu Stanislava Hrušková. Tisková konference se uskuteční v říjnu 2019 v Ostravě a v listopadu 2019 při příležitosti konání 10. ročníku Divadelního festivalu Ostrava v Praze také v hlavním městě.

Podobný typ spolupráce se IDU snaží navázat i s dalšími divadly, v současnosti podobným způsobem kooperuje s Moravským divadlem Olomouc nebo Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi. Cenným obohacením fondů jsou také dary od příznivců a zájemců o divadlo z řad odborné i laické veřejnosti.

Dílčí výstupy činnosti i dalších oddělení naleznou zájemci také v on-line dostupné Virtuální studovně, která je jednotným přístupovým rozhraním ke všem dostupným informačním databázím Divadelního ústavu.

Projekt Ostravský divadelní archiv Národního divadla moravskoslezského vznikl díky mimořádné dotaci Magistrátu města Ostravy.

Virtuální studovna IDU: https://vis.idu.cz

Výzva veřejnosti ve věci sběru materiálů: https://www.idu.cz/cs/o-nas/projekty-a-infoportaly/1265-budujeme-pamet-ceskeho-divadla