Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Ke stému výročí narození připravil IDU nejvýznamnějšímu českému scénografovi Svobodovi virtuální výstavu

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) připravil při příležitosti 100. výročí narození nejvýznamnějšího českého scénografa Josefa Svobody (19202002) on-line výstavu Josef Svoboda 100, která představuje přes třicet tuzemských i zahraničních inscenací. Výstava potrvá do 10. 10. 2020.

Virtuální výstava je dostupná na adrese http://svoboda100.idu.cz/.


Výstava Josef Svoboda 100 rekapituluje přes třicet technicky i umělecky nejdůležitějších tuzemských i zahraničních inscenací, které Josef Svoboda během téměř šedesáti let realizoval s nejvýznamnějšími českými i zahraničními režiséry. Struktura půlhodinové virtuální výstavy tak chronologicky i tematicky mapuje jednotlivá období Svobodovy tvorby – tvůrčí počátky v Divadle 5. května a spolupráci s Alfrédem Radokem, mezinárodní úspěch na EXPO 58 a fenomén Laterny magiky, vrcholnou éru s Otomarem Krejčou v Národním divadle a technologické experimenty na věhlasných světových divadelních scénách – Covent Garden, Metropolitan Opera v New Yorku nebo v antickém divadle v Orange. Výstava vrcholí připomínkou Goethova Fausta ve Stavovském divadle v Praze.

Historička scénografie Helena Albertová (IDU) ve své knize Josef Svoboda scénograf napsala: „Uvědomila jsem si, že Svobodovo dílo, na první pohled tak rozmanité, je ve skutečnosti velmi kompaktní. S postupem práce mě stále více zajímal Svobodův dramaturgicko-režijně-scénografický přístup k inscenovanému dílu. Porozuměla jsem jeho posedlosti divadlem. Tato vášeň šla ruku v ruce s jeho fascinací technickými a technologickými objevy.“ Princip virtuální výstavy se tak neplánovaně, ale s vědomým odkazem na technologické experimenty Josefa Svobody snaží ve stručnosti připomenout nejvýznamnější mezníky a předěly jeho umělecké činnosti.

IDU pracuje na propagaci a zpřístupnění díla Josefa Svobody dlouhodobě. Uspořádal řadu výstav v tuzemsku i zahraničí, vydal obsáhlou Svobodovu monografii, v letošním roce připravuje první české vydání přepisu přednášek, které Svoboda přednesl v roce 1986 a které vstoupily do povědomí pod názvem „Milánské lekce“. Svobodovo dílo je také odborné i laické veřejnosti přístupné prostřednictvím Virtuální badatelny IDU.

Na výstavě Josef Svoboda 100 spolupracovali Helena Albertová, Anna Cvrčková, Anna Hejmová, Jana Jansová, Ondřej Svoboda a Tereza Vinická. Publikované materiály pochází ze sbírek a fondů IDU a soukromého archivu Josefa Svobody.

http://svoboda100.idu.cz/