Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Konference Teritoria umění 2020 – call for papers

Srdečně zveme studenty doktorského studia uměleckých a uměnovědných oborů k účasti na 7. ročníku Teritoria umění 2020. Účastnit se lze s konferenčním příspěvkem nebo s prezentací výzkumného projektu. Abstrakty příspěvků v rozsahu 900–1200 znaků a abstrakty prezentací výzkumného projektu v rozsahu 600–900 znaků posílejte do 30. 6. 2020 na email teritoria@amu.cz. O přijetí budou vybraní studenti vyrozuměni nejpozději do 31. 7. 2020.

Abstrakty konferenčních příspěvků posílejte na přiloženém formuláři. Abstrakt musí obsahovat co nejpřesněji vyjádřené téma přihlášeného konferenčního příspěvku. Délka příspěvku je 20 minut, po příspěvku následuje společná diskuse.

Prezentace výzkumných projektů budou probíhat formou graficky pojatých posterů. O formální a obsahové struktuře posterů budou vybraní účastníci konference Teritoria umění 2020 vyrozuměni nejpozději do 31. 7. 2020.

Konferenčními jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina.

Letošní ročník konference Teritoria umění se uskuteční v pátek 6. listopadu 2020 v Divadle Inspirace.

Teritoria umění je odborná konference doktorandů uměleckých oborů, kterou od roku 2014 pořádá Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s dalšími uměleckými vysokými školami. Prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky či tematicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

CFP Teritoria umění 2020 – formulář konferenčního příspěvku

CFP Teritoria umění 2020 – formulář konferenční prezentace