Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Pozvánka na přednášku: Městské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si vás dovolují pozvat na přednášku Jany Laslavíkové: Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia. Medzi provinciou a metropolou.

K najznámejším divadelným architektom v rámci rakúsko-uhorskej monarchie patril F. Fellner ml. a H. Helmer. Naprojektovali takmer päťdesiat divadiel vrátane Mestského divadla v Prešporku, v čase svojho vzniku známeho ako Városi Színház/Stadttheater (dnes HB SND v Bratislave). Nová publikácia Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia. Medzi provinciou a metropolou poskytuje spolu s kompletným zoznamom predstavení v nemeckom jazyku z rokov 1886– 1899 prvý úplný prehľad o jeho histórii vrátane podrobností o umeleckej a technickej prevádzke.
Napriek intenzívnej maďarizácii mesto Prešporok rozhodlo od otvorenia Mestského divadla o rozdelení sezóny na nemeckú a maďarskú časť s príslušnými riaditeľmi a súbormi, čo tvorí priestor pre otázky k funkcii divadla v multietnickom meste v danom priestore a čase.

Jana Laslavíková, Ph.D., absolventka hudobnej vedy na FIF UK v Bratislave a Viedenskej univerzity. Pôsobí na Historickom ústave SAV, kde sa venuje skúmaniu divadelného života v Prešporku v 18. a 19. storočí v kontexte kultúrno‑spoločenských a historických premien mesta.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 30. září od 17:00 v pobočce IDU na adrese Nekázanka 18 (z provozních důvodů nebude umožněn vstup na místo konání po začátku přednášky).

https://www.facebook.com/events/178822384358982