Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Pozvánka na online přednášku: Trendy a témata současného finského divadla

Horizonty teatrologie
Alžběta Štollová: Trendy a témata současného finského divadla

12. května 2021, 16:00
Odkaz na zoom zde.

Trendy a témata současného finského divadla

Současné finské divadlo se v době pandemie potýká s problémy, které jsou nasnadě. Nabízí se však otázka, není-li náhodou na stávající situaci (alespoň v něčem) už tak trochu připravené. Úzkost z neudržitelnosti a bezútěšné zkoumání lidské zkušenosti a autentického (sebe) prožitku zformovaly ve Finsku takové modely autorství, které nejsou jinde v Evropě až tak běžné. Přednáška přiblíží několik výrazných autorských osobností i konkrétních projektů, které obnovují rámec společensky prospěšného, angažovaného a prosperujícího divadla, které si uvědomuje křehkost lidských zdrojů a dokáže pečovat nejen o své diváky, ale i o dramatiky, kteří pro něj píší.

Alžběta Štollová, M.A. vystudovala baltistiku se specializací na finštinu na FF MU v Brně a finský jazyk a kulturu na Helsinské univerzitě. Z finštiny do češtiny překládá především finské drama a literaturu pro děti a mládež. Kromě toho pracuje také jako redaktorka a knihovnice.