Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Pozvánka na přednášku: Budova Horáckého divadla v Jihlavě

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si vás dovolují pozvat na přednášku Ivony Solčániové Budova Horáckého divadla v Jihlavě.

tento čtvrtek tj. 30. ledna od 17:00, v malém sále IDU (Celetná 17, Praha 1)

Prednáška mapuje existenciu divadelnej budovy od samotných začiatkov v roku 1850 až po aktuálny stav divadla. Zahŕňa zložité obdobie rekonštrukcií a stavebných úprav historickej časti a výstavbu novej prístavby Horáckeho divadla. Neobchádza historické pozadie vzniku prvého stáleho divadla v Jihlave, komplikovaný priebeh architektonických súťaží a zmeny v nazeraní na divadelnú budovu, ktoré so sebou priniesla revolúcia v 1989.

Ivona Solčániová je doktorandom na Katedre divadelných štúdií MU v Brne. Popri divadelnej vede vyštudovala strojárske technológie na VUT v Brne. Svoj výskum začala na stáži v Anglicku a Grécku. Zameriava sa na analýzu scénických technológií divadiel na českom území a aktuálne mapuje situáciu divadiel na Slovensku.

https://www.facebook.com/events/611178169693367/