Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Pozvánka na přednášku: Deníky Václava Tilleho

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si vás dovolují pozvat na přednášku Lukáše Holečka: Deníky Václava Tilleho.

čtvrtek 24. února od 17:00
on-line přes Zoom

Deníky Václava Tilleho (1867–1937) představují pozoruhodný a cenný historický pramen, tím spíše, že až do nedávné doby byla jejich ucelená podoba veřejnosti téměř neznámá. Tyto deníky totiž neosvětlují pouze okolnosti života významného vědce a divadelního publicisty, ale originálně glosují neobyčejně pestré dění v kruzích meziválečné intelektuální elity, kde se prolínají osudy politiků, herců, kritiků, profesorů, diplomatů… V rámci edičního projektu řešeného ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR od roku 2020 vzniká dvousvazková komentovaná edice Tilleho deníků z let 1927–1937. Přednáška se zaměří jak na koncepci edice, osudy autorovy písemné pozůstalosti, tak i na vlastní obsah a význam deníků v historických souvislostech.

Mgr. Lukáš Holeček, Ph.D., literární historik a editor, vystudoval dějiny české literatury na FF UK v Praze. Působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Zabývá se především meziválečnou literaturou, dějinami literární kritiky a ediční prací.

Lukáš Holeček: Deníky Václava Tilleho | Facebook