Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Pozvánka na přednášku – Horizonty teatrologie: Tomáš Kačer o realismu v Americe

V rámci cyklu Horizonty teatrologie vás Katedra divadelní studií FF MU zve na přednášku Tomáše Kačera: Realismus v Americe? Podoby divadelního realismu v 19. století v USA, která proběhne online ve středu 18. listopadu 2020.

Přednáška se bude věnovat chápání pojmu „realismus“, jak mu rozumí tradice
amerického dramatu a divadla. Zaměří se na specifické americké prvky realismu a ukáže, jak se liší od evropského chápání. Část přednášky se bude věnovat diskusi o možnosti realismu v dramatu v USA a vysvětlí, proč tam vzniklo jen jedno jediné (!) drama sociálně realistického, ibsenovského typu, a jaké diskuse vyvolala jeho inscenace. Na závěr se zamyslíme nad tím, proč není realismus jako realismus a jak to souvisí se sklápěcími sedačkami.

Tomáš Kačer, Ph.D., je odborným asistentem na Katedře anglistiky a
amerikanistiky FF MU. Zabývá se dějinami anglické literatury se zvláštním zřetelem na dějiny amerického dramatu a divadla a britské dramatiky 20. století. Výzkumně se podílel na několika divadelněvědních projektech, např. je spolueditorem Theatre Theory Reader: Prague School Writings (s D. Drozem a D. Sparlingem, vydalo Karolinum, 2017) a aktuálně připravovaného překladu Zichovy Estetiky dramatického umění do angličtiny (s D. Drábkem a dalšími). V roce 2017/18 byl Fulbrightistou na UT Austin v archivu Harry Ransom Center, kde se zabýval starší americkou dramatikou. Jeho poslední knihou je Dvousetletá  pustina: dějiny starší americké dramatiky (Karolinum, 2019).

Přednáška proběhne online ve středu 18. listopadu 2020 od 16.00 přes platformu ZOOM.

https://divadlo.phil.muni.cz/