Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Pozvánka na přednášku Petra Plecháče – „Shakespearův“ Henry VIII: atribuce autorství pomocí kvantitativních metod

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si vás dovolují pozvat na přednášku Petra Plecháče „Shakespearův“ Henry VIII: atribuce autorství pomocí kvantitativních metod 

čtvrtek 25. listopadu od 17:00
online, Zoom

Mezi odborníky panuje už dlouhou dobu shoda na tom, že veršované drama Henry VIII nenapsal pouze William Shakespeare, ale že se na textu autorsky podílel i John Fletcher. Přednáška se zaměří na to, jak lze pomocí strojového učení Fletcherovy pasáže od Shakespearových rozpoznat. Dále přednášející představí výsledky aplikace téhož přístupu na drama Two Noble Kinsmen (rovněž předpoklad spoluautorství Shakespeara a Fletchera) a báseň Lover’s Complaint, u níž někteří odborníci Shakespearovo autorství zpochybňují.

Petr Plecháč vystudoval teorii literatury na FF UP v Olomouci a matematickou lingvistiku na FF UK v Praze. Působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR a na Univerzitě v Basileji. Zabývá se především kvantitativní analýzou veršovaných textů a otázkami rozpoznávání autorství.

www.idu.cz
www.teatrologie.cz