Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Pozvánka na přednášku: Ruské nové drama – mezi idealismem a pragmatismem

Srdečně zveme na další přednášku cyklu Horizonty teatrologie, kterou přes platformou ZOOM přednese ve středu 28. 4. Marcela Magdová.

28. dubna 2021 16:00
ZOOM odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/92336204204

Ruské nové drama – mezi idealismem a pragmatismem

Na sklonku 20. století vzniká ve Velké Británii akcentovaný fenomém In-yer-face theatre, na počátku milénia se stává součástí strategie kulturního exportu a rozšiřuje se téměř po celé Evropě. Ve stejné době se však v Rusku, pozvolna se vzpamatovávajícího z turbulentní společensko-politické transformace, objevuje jiný fenomén, nové drama (новая драма). Původně publicistická nálepka, která nabývala různých významů a definic, dnes především označuje výraznou vlnu ruskojazyčné dramatiky, která s sebou spolu s novými autory také přinesla revizi témat, žánrů, a nakonec i podoby divadla.

Přednáška přiblíží příčiny vzniku ruského nového dramatu, domácí tradici i zahraniční vlivy z nichž vyrůstá, jeho možnou typologii, respektive v ruské teatrologii převažující schémata a samozřejmě i několik klíčových představitelů.
Mgr. Marcela Magdová, Ph.D. vystudovala divadelní vědu a historii na FF UK a doktorské studium na pražské DAMU. Zabývá se ruským divadlem a dramatem, z ruštiny přeložila několik současných her. Působí na Katedře germanistiky a slavistiky Západočeské univerzity, na Vyšší odborné škole herecké, externě na Katedře teorie a kritiky DAMU. Věnuje se také divadelní publicistice a kritice.

https://divadlo.phil.muni.cz/