Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Pozvánka na přednášku: Současné finské divadlo

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si Vás dovolují pozvat na přednášku Alžběty Štollové a Otty Kauppinena: Současné finské divadlo

čtvrtek 25. dubna od 17:00, malý sál IDU, Celetná 17, Praha 1

Současné finské divadlo je dramaturgicky velmi bohaté: zpracovává aktuální témata od ekologie a vztahu k přírodě přes problematiku genderu a náboženského vyznání až k návratu k rituálu a animálnosti člověka. Pojem „současné divadlo“, finsky „nykyteatteri“ je však také terminus technicus, kterým se ve Finsku označuje postdramatické divadlo vycházející z přesvědčení, že tradiční divadelní formy k ohledávání životní zkušenosti současného člověka už nestačí.
Přednáška přiblíží několik projektů, které promyšleně revitalizují rámec prosperujícího divadla, včetně péče o dramatiky. Future is present byl název prezentace současné finské dramatiky na loňském mezinárodním Divadelním festivalu v Tampere. Toto pojmenování vystihuje celkové směřování a silnou angažovanost severské dramatiky, která stále zůstává v českém prostředí neobjevená.

Alžběta Štollová, M.A. (*1981) vystudovala baltistiku se specializací na finštinu na FF MU v Brně a finský jazyk a kulturu na Helsinské univerzitě. Překládá především finské drama a literaturu pro děti a mládež.
MgA. Otto Kauppinen (*1991) vystudoval divadelní dramaturgii na JAMU v Brně, kde je nyní na doktorském studiu. Působil jako dramaturg Divadla Feste a věnuje se překladu současného finského dramatu do češtiny.

Událost na fb: https://www.facebook.com/events/1682764195356504/

Upozorňujeme, že plánovaná květnová přednáška Nory Nagyové byla přesunuta na září. V květnu se přednáška nekoná.