Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Pozvánka na přednášku Tomáše Bojdy: Teorie rozhlasové inscenace a strukturalismus

V rámci přednáškového cyklu Horizonty teatrologie vás zveme na přednášku Mgr. Tomáše Bojdy, Ph.D., o možnostech teoretického a metodologického uvažování na poli rozhlasové inscenace prostřednictvím strukturální teorie.

Přednáška proběhne online ve středu 4. listopadu 2020 v 16.00 přes platformu ZOOM, přístup k ní naleznete zde: https://cesnet.zoom.us/j/99210736691.

Autor vychází ze svého disertačního výzkumu a na konkrétních příkladech prokáže relevanci využití strukturalismu v analýze rozhlasového díla. Představeny budou základnít teoretické teze, metodologická úskalí i tradice strukturálního přístupu v rozhlasové teorii. Klíčovým teoretickým východiskem přednášky bude revize strukturálních a sémiotických textů Jiřího Veltruského, prokázání jejich využitelnosti v rozhlasové teorii, především v oblasti rozhlasové režie a rozhlasového herectví.

Mgr. Tomáš Bojda, Ph.D. (1991)
Absolvent doktorského studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, oboru Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu, které ukončil obhajobou disertační práce Herec a režisér v rozhlase (2020). Věnuje se teorii rozhlasové inscenace, rozhlasové režie a rozhlasového herectví, historii rozhlasového vysílání a metodologickým otázkám oboru rozhlasových studií. Aktuálně přednáší na Katedře divadelních a filmových studií v Olomouci a na DAMU, teoretické i kritické texty pravidelně publikuje v odborných periodicích. V tisku je nyní knižní vydání autorovy disertační práce, která se kromě rozhlasové režie a herectví zabývá také metodologickými problémy analýzy rozhlasového artefaktu, normalizací v Československém rozhlase a teorií rozhlasové dramatizace.


Převzato z: divadlo.cz