Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Pozvánka na přednášku z cyklu Horizonty teatrologie: „Materiální obrat“ a praxeologie v divadelním výzkumu

Srdečně zveme na další přednášku cyklu Horizonty teatrologie Katedry divadelních studií FF MU. Ve středu 16. prosince ji prostřednictvím platformy ZOOM přednese MgA. Petra Dotlačilová, Ph.D. et Ph.D

„Materiální obrat“ a praxeologie v divadelním výzkumu

Přednáška nejprve představí teoretická východiska tzv. „materiálního obratu“ a jeho konsekvence v podobě nových přístupů ke studiu kultury, potažmo divadelní historie. V druhé části se zaměří na konkrétní příklad z autorčina výzkumu, propojující historické studium divadla s uměleckou praxí. Představí tak metody experimentální rekonstrukce a praxeologie, při níž se historický kostým a interpretační technika (zpěv, tanec, gesto) dostává do svého původního materiálního kontextu (dobové divadlo a osvětlení). Tyto metody mohou badatelům poskytnout určitý typ praktické a estetické zkušenosti, která jim umožní pohlédnout na divadelní historii v novém světle a klást nové otázky.

MgA. Petra Dotlačilová, Ph.D. et Ph.D. (*1987)

Absolventka Italianistiky na FF UK, taneční vědy na Akademii múzických umění (doktorát 2016) a divadelní vědy na Stockholm University (doktorát 2020). Ve své badatelské činnosti se zabývá divadlem 18. století v Evropě, se zaměřením na operu, balet a divadelní kostým.
Z teoretického a metodologického hlediska se zabývá konceptem materiality a kombinací teorie a praxe v historickém výzkumu.
Spolupracovala na výzkumném projektu Ritual design for the ballet stage na Univerzitě v Lipsku (2015 a 2017), a od roku 2014 se podílí na projektu Performing Premodernity na Stockholm University, který kombinuje akademický a umělecký výzkum opery a divadla pozdního 18. století, organizuje workshopy a tvoří divadelní inscenace.
Přednášela na Stockholm University, Aalto University v Helsinkách, nebo Sorbonne Université v Paříži. Vedle badatelské práce se věnuje kritické reflexi baletu, současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu, je interním členem redakce Tanečních aktualit.cz

Událost na Facebooku

Vstup na ZOOM