Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Praha v centru výzkumu divadelního publika

Akademie múzických umění v Praze je hlavním organizátorem evropského výzkumného projektu ASSET zaměřeného na divadelní publikum. Ve čtyřech pražských divadlech stejně jako v divadlech v dalších evropských metropolích právě začíná rozsáhlé výzkumné šetření, jehož cílem je lépe poznat diváky a jejich potřeby a také otestovat novou metodologii výzkumu publika, která je ve spolupráci s britskou The Audience Agency vyvíjena díky finanční podpoře z programu Kreativní Evropa. Data o divácích v Praze sbírají Jatka78, Národní divadlo, Švandovo divadlo a Studio DVA.

Hlavním koordinátorem projektu ASSET (Audience Segmentation System in European Theatres) je Akademie múzických umění v Praze, která ho realizuje ve spolupráci s Institutem Umění – Divadelním Ústavem a partnery z pěti dalších evropských zemí. Kromě The Audience Agency z Velké Británie jsou to Narodno sveučilište Dubrava (Chorvatsko), IG Kultur Österreich (Rakousko), Arts Project Foundation (Bulharsko) a Metropolia University (Finsko).

Metodologicky projekt zaštiťuje renomovaná britská agentura Audience Agency, která jako vůbec první na světě systematicky využívá tzv. big data v kulturním sektoru a získané výsledky aplikuje na celonárodní úrovni. Díky nástroji Audience Finder pomáhá britským kulturním organizacím poznávat diváky a přizpůsobovat nabídku programů a služeb jejich potřebám. V rámci projektu ASSET se získané zkušenosti budou adaptovat na  širší evropský kontext. Hlavním cílem projektu ASSET je vyvinout a otestovat novou metodiku výzkumu publika a jeho segmentace a nabídnout ji evropským divadlům a dalším organizacím v oblasti scénických umění. Pomůže jim prohloubit vztah s publikem a zacílit marketingové a programové aktivity podporující jeho rozvoj. Projekt je přímo napojen například  na Evropskou noc divadel, díky níž se jeho výsledky budou šířit i do dalších evropských zemí.

Nyní probíhá první fáze výzkumu, v rámci které byla v hlavním městě každé ze zapojených zemí (v Praze, Vídni, Helsinkách, Záhřebu a Sofii) vytipována vždy čtyři divadla, kde probíhá dotazníkové šetření zaměřené na zkušenost návštěvníků s danou institucí a jejich preference v oblasti scénických umění obecně. Na podzim 2019 proběhne další šetření v rámci Evropské noci divadel. Získaná data budou následně propojena s daty ze systémů prodeje vstupenek a dalšími výzkumnými daty na celonárodní a celoevropské úrovni. Na základě výsledků těchto šetření vznikne pro každé ze zapojených divadel plán rozvoje jeho publika a bude také možné porovnat publika v jednotlivých částech Evropy mezi sebou. V roce 2020 proběhne kontrolní šetření, které umožní zjistit, jak se nastavená opatření projevila na návštěvnosti divadel a spokojenosti jejich diváků.

V rámci projektu probíhají také další doprovodné aktivity jako vzdělávací semináře a konference, které jsou určeny zástupcům odborné veřejnosti, kteří se chtějí zdokonalit v práci s publikem. Závěry projektu budou představeny na konferenci v Praze na podzim roku 2021 a v online publikacích.

Převzato z: https://www.damu.cz/