Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Pražský lingvistický kroužek & Teatrologická společnost srdečně zvou na Den pro Jiřího Veltruského

Pražský lingvistický kroužek & Teatrologická společnost srdečně zvou na
Den pro Jiřího Veltruského
v sobotu 1. června 2019

u příležitosti 100. výročí narození a 25. výročí úmrtí významného sémiotika a teatrologa, člena Pražského lingvistického kroužku a zároveň statečného bojovníka za hodnoty lidské a demokratické, Jiřího Veltruského (5.VI 1919 – 31.V 1994). Den proběhne ve dvou polohách, zaměřených na vzpomínku osobní v okruhu rodiny a přátel (dopoledne) a na reflexi odbornou, obohacenou o svědectví pamětníků (odpoledne). Obě části jsou otevřené všem, kdo k Veltruskému mají vztah, či se o jeho dílo a osobnost zajímají. Každý je zván, aby se zúčastnil v rozsahu, jaký mu vyhovuje.


DOPOLEDNE (Břevnovský klášter)

 • 09:30 zádušní mše v bazilice sv. Markéty na Břevnově
 • 11:00 pietní setkání u hrobu Jiřího Veltruského na břevnovském hřbitově

Po společném obědě se přesuneme na filosofickou fakultu Karlovy university (náměstí Jana Palacha 2), kde v kinosále katedry divadelní vědy (4. patro, č. 429, hned vedle výtahu) proběhne odborné zasedání.

ODPOLEDNE (FF UK, Palachovo nám. 2, č. 429, 4. patro)

 • 14:00 – 15:45 1. část zasedání
  Tomáš Hoskovec : Jiří Veltruský, klíčová postava sémiologického programu PLK
  Martin Kaplický : Pojetí dramatického textu u Veltruského a Ingardena
  Ondřej Sládek : Jak Veltruský četl Mukařovského
  krátká rozprava k příspěvkům
 • 15:45 – 16:00 přestávka (občerstvení na místě)
 • 16:00 – 17:15 2. část zasedání
  Herta Schmid : Why did Jiří Veltruský say that semiotics cannot solve all problems of theatre theory?
  David Drozd : Štvavá vysílačka (rozhlasové vysílání Jiřího Veltruského v 50. letech)
  krátká rozprava k příspěvkům
 • 17:15 – 17:30 přestávka (občerstvení na místě)
 • 17:30 – 18:30 3. část zasedání
  Všeobecná rozprava. Vzpomínky a osobní svědectví. Přípitek.

Autor: David Drozd