Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Přednášky významné polské teatroložky Katarzyny Osińské na DAMU

Katedra teorie a kritiky DAMU srdečně zve všechny zájemce na pohostinské přednášky významné polské teatroložky Katarzyny Osińské o malých divadelních skupinách v Rusku na začátku 20. století a o sto let později. Přednášky se budou konat ve dnech 16. a 17. října vždy od 10:30 do 12:00. Přednášející bude hovořit polsky, tlumočení do češtiny je zajištěno.

TRADICE AVANTGARDY

16. října 2019, 10:30-12 S202 Zasedačka (střední trakt, 2. patro, vedle Hallerova sálu)
Studiová divadla ruské avantgardy
Přednáška se zaměří na divadelní studia moskevského divadla MCHAT a představí jejich základní podoby, principy fungování a jejich vliv na pozdější vývoj ruského meziválečného (avantgardního) divadla. Mezi lety 1905–1917 vzniklo v rámci MCHATu několik divadelních studií, jejichž primárním úkolem bylo hledání nových podob herectví a divadelní režie. V čele těchto studií stály takové osobnosti ruského divadla, jako byl např. V. E. Mejerchold, B. Vachtangov ad., jež své studijní zkušenosti zúročily v rámci své pozdější divadelní tvorby, mnohé z jejich inscenací se staly základními kameny kánonu moderního uměleckého divadla 20. stol.

17. října 2019, 10:30-12 S202 Zasedačka (střední trakt, 2. patro, vedle Hallerova sálu)
Ruská divadelní studia přelomu milénia
Přednáška se zaměří na boom studiových divadel, ke kterému v ruském divadle došlo na konci minulého století. V tomto období vzniklo mnoho malých divadelních skupin jako alternativa k velkému institucionálnímu divadlu i smyslu divadla jako takového. Na příkladech Školy dramatického umění A. Vasiljeva, Elektroteatru Stanislavský či Mejercholdova centra budou demonstrovány divadelní ale i mimo-divadelní programy a postoje současného divadla v Rusku.

https://www.damu.cz/

Autor: Tereza Sieglová