Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Představujeme nové divadelní publikace

Bertolt Brecht
Stephen Parker

První anglickojazyčná biografie Bertolta Brechta (1898–1956) vykresluje pohled na jednu z nejkontroverznějších kulturních osobností 20. století.

Na základě dopisů, deníků a doposud nepublikovaného materiálu, zahrnujícího Brechtovy lékařské záznamy, nabízí Parker bohatý a fascinující obraz jeho života a názorně objasňuje, jak se díky svébytnosti a velkým ambicím stal nejodvážnějším divadelním inovátorem své doby.

ISBN 978-80-7331-517-7, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2019, 1. vydání, 716 stran, vazba V4 s chlopněmi.


Na cestě k Shakespearovi: Překladatelské reflexe
Jiří Josek, Zuzana Josková (ed.)

Klíčové problémy spojené s překládáním Shakespearova díla formuluje a třídí Jiří Josek na základě bohatých osobních zkušeností. Po stručném úvodu do problematiky překladu dramatu a kapitole pojednávající o tradici překádání Shakespeara v českých zemích se v nejrozsáhlejší části monografie věnuje srovnávacím analýzám a reflexím konkrétních příkladů, při kterých čeští překladatelé různých generací včetně jeho samého řešili a stále řeší problematiku odlišnosti jazykových systémů či formální a obsahové ekvivalence. Srovnání jsou podrobeny postupy při překladu homonymních slov v ukázkách doslovných a ekvivalentních transpozic, komplexní metafory, rytmické a fónické odlišnosti originálu a překladového jazyka. Vedle závislosti překladu na vztahu k interpretaci postav a díla se Jiří Josek zabývá překladatelskými problémy danými odlišností nejrůznějších kontextů dobových, místních i kulturních, srovnání překladů slovních hříček, malapropismů, komolení řeči i jazykových parodií, při nichž překladatelé užívají různých stupňů a způsobů substituce. Několik konkrétních příkladů věnuje také specifice překládání pro různá média a v rámci jednotlivých médií pak úpravám pro mluvený projev (dabing) a překladu podtitulků.

Počet stran: 204
Rok vydání: 2019
Nakladatelé: Akademie múzických umění, KANT
ISBN: 9788074372940


Sestry Machatovy
Neobyčejný příběh slavných dvojčat
Věra Staňková

Jen těžko najdeme v historii československého sportu a divadla dvojčata, která měla dvě stejné a tak úspěšné kariéry – jednu sportovní s medailovými úspěchy na mistrovství světa v moderní gymnastice a druhou taneční jako sólové baletky Státního divadla v Brně. K tomu stihly mít i svůj soukromý život, měly svoje rodiny a děti, druhým manželem Hany byl slavný hokejista Vlastimil Bubník. Dodnes si je lidé pamatují jako Machatky, i když v červenci 2018 oslavily v plné síle a s optimismem osmdesátku.

Datum vydání: 20. 03. 2019
ISBN: 978-80-271-2273-8
272 stran
Nakladatel: Grada