Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Prezentace knihy Zuzany Augustové Umění životu nebezpečné

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR a TRANSTEATRAL zvou všechny zájemce z řad kulturní a literární veřejnosti na prezentaci knihy Zuzany Augustové Umění životu nebezpečné: Reflexe současného (nejen) německojazyčného divadla a literatury, která se koná v úterý 9. dubna 2019 v 15 hodin.

V první části programu představí činnost někdejšího Kabinetu českého divadla a nynějšího Týmu pro výzkum moderního českého divadla Lenka Jungmannová a Aleš Merenus. V druhé části programu autorka společně s editorkou Terezou Sieglovou pohovoří o knize, následovat bude pódiová diskuse o recepci díla Thomase Bernharda, Elfriede Jelinek a Ingeborg Bachmann v české kultuře s hosty doc. Danou Pfeiferovou z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzi a prof. Milanem Tvrdíkem z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pódiovou diskusi uvede videoukázka z díla jednoho z autorů v nastudování Pražského komorního divadla a bude ji moderovat Zuzana Augustová.

Prezentace publikace Umění životu nebezpečné: Reflexe současného (nejen) německojazyčného divadla a literatury pro média a veřejnost: 9. dubna 2019 od 15:00 v dolním přednáškovém sále Ústavu pro českou literaturu, Na Florenci 1420/3, Praha 1.

  • 15:00 Oficiální zahájení (Pavel Janoušek)
  • 15:10–15:40 Představení činnosti někdejšího Kabinetu pro studium českého divadla (Lenka Jungmannová) a činnosti současného Týmu pro výzkum moderního českého divadla (Aleš Merenus)
  • 15:40–16:10 Prezentace knihy Umění životu nebezpečné. Reflexe současného (nejen) německojazyčného divadla a literatury (Zuzana Augustová, ed. Tereza Sieglová)
  • 16:10–17:00 Panelová diskuse nad recepcí díla Thomase Bernharda, Elfriede Jelinek, Petera Handkeho a Ingeborg Bachmann v české kultuře s videoukázkou z inscenace Pražského komorního divadla na úvod (Dana Pfeiferová, Milan Tvrdík); moderuje Zuzana Augustová
  • 17:00 Závěrečná číše vína

Kniha teatroložky a překladatelky Zuzany Augustové nazvaná Umění životu nebezpečné: Reflexe současného (nejen) německojazyčného divadla a literatury je výborem z jejích recenzí, článků a studií, které vznikaly pro různá periodika v průběhu posledních dvaceti let. Díky vyhraněnému tematickému zaměření autorky bylo možné texty uspořádat do čtyř logicky provázaných a sevřených oddílů. První z nich se věnuje především působení Pražského komorního divadla v Divadle Komedie a jeho progresivní dramaturgii, zaměřené na německojazyčné autory. Na recenzích různých inscenací je možné sledovat i vývoj režijní poetiky jednoho z nejvýraznějších současných režisérů, Dušana D. Pařízka. Druhý oddíl přibližuje vybrané ročníky z Pražského divadelního festivalu německého jazyka, ať už jde o inscenace významných režisérů (Marthaler, Pollesh, Hermanis, Hartmann) nebo paradivadelní dokumentární projekty skupin jako Rimini Protokoll nebo She She Pop. Ve třetí oddílu se prostřednictvím autorčiných recenzí a studií seznámíme s osobnostmi (jak autory, tak režiséry či herci) vídeňské divadelní scény na přelomu milénia. Často se zde popisují inscenace her autorů jako Jelinek, Bernhard, Schimmelpfennig nebo Handke, které si později našly cestu i na česká jeviště. Poslední oddíl se věnuje primárně literatuře, nicméně je s divadlem úzce spjatý, protože se zabývá především prozaickým dílem autorů, kteří píší i pro divadlo, jako například Thomas Bernhard, Friedrich Dürrenmatt, Peter Handke či Elfriede Jelinek.

Knihu v roce 2018 vydal TRANSTEATRAL a Ústav pro českou literaturu AV ČR za finanční podpory Hlavního města Prahy, Nadace Český literární fond a Katedry germanistiky a slavistiky Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D., teatroložka a překladatelka, specializuje se na divadlo a drama německé jazykové oblasti. Vyučovala na FF UK v Praze, na Vídeňské univerzitě a na DAMU. Nyní je členkou Týmu pro výzkum moderního českého divadla v ÚČL AV ČR a docentkou na Katedře germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni. Je autorkou monografie o Thomasi Bernhardovi, kniha věnovaná poválečné rakouské experimentální dramatice vyjde letos v nakladatelstvích Academia a NAMU. Za literární překlady obdržela Překladatelskou prémii 2013 Rakouského ministerstva školství, umění a kultury a Tvůrčí ocenění Obce překladatelů za rok 2016.

doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D., germanistka a literární historička, vyučuje německy psanou literaturu na KNJ FPE ZČU v Plzni. V letech 1994-1996 stipendium Franze Werfela ve Vídni u prof. Wendelina Schmidt-Denglera. Četné publikace k současné rakouské literatuře a německy psané interkulturní literatuře. Těžiště zájmu: metaforika smrti.

prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc., germanista, po studiích působil v germanistickém oddělení Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a vyučoval na DAMU. vyučoval v letech 1983-1983 na DAMU. V letech 1992-2016 působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde byl v letech 2000-2012 ředitelem Ústavu germánských studií, od roku 2017 vyučuje na Katedře germanistiky Pedagogické fakulty UK v Praze. Četné publikace k dějinám německé, rakouské, švýcarské a německy psané literatury z českých zemí. Je nositelem Záslužného kříže Rakouské republiky o vědu a umění.

Zuzana Augustová: Umění životu nebezpečné: Reflexe současného (nejen) německojazyčného divadla a literatury, Praha, Transteatral a Ústav pro českou literaturu AV ČR 2018. 389 stran

Recenzní výtisky: sieglova@transteatral.cz

Autor článku: Tereza Sieglová