Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

The Days After – mezinárodní online teatrologická konference

The Days After
Etická dilemata industriální a post-industriální společnosti v divadle 20. a 21. století ve světle divadelních her Karla Čapka RUR a Bílá nemoc

mezinárodní online teatrologická konference
26. – 27. 1. 2021

Na 25. ledna 2021 připadá 100. výročí uvedení divadelní hry RUR v Národním divadle v Praze. V této hře, kterou napsal v roce 1920 český spisovatel, dramatik a novinář Karel Čapek, se poprvé objevilo slovo “robot”, jež společně s tímto divadelním titulem vstoupilo hned v následujících letech do povědomí světové komunity. Hra odstartovala linii vědeckofantastické tematiky v Čapkově románové i dramatické tvorbě, přičemž na zvláštní naléhavosti v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2 získalo v současnosti především drama Bílá nemoc. Obě hry jsou varováním před etickými a existenciálními dilematy moderní civilizace spojenými s globálními hrozbami vyvolanými negativními dopady techniky a technologií, totalitarismem, zbrojením či pandemií. Umělá inteligence se na jednu stranu mezitím stala běžným pomocníkem a součástí našich životů, která mimo jiní skládá hudbu a maluje obrazy, na straně druhé vyvolává etická dilemata a obavy stejně silné jako před 100 lety.

Ke 100. výročí premiéry hry RUR v Národním divadle v Praze pořádá Institut umění – Divadelní ústav společně s Pražským Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, Společností bratří Čapků, Českými centry a Slezskou univerzitou mezinárodní online teatrologickou konferenci.

Konference se uskuteční ve dnech 26.-27.1.2021 na platformě Zoom. Jednacím jazykem konference  je angličtina. Po jejím uskutečnění budou příspěvky publikovány v konferenčním sborníku.

Konferenci můžete sledovat na tomto odkaze

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM