Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Theatralia (říjen 2022): The Body as Archive – výzva k podání příspěvků

Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře, ročník 25, č. 2

Téma čísla: The Body as Archive

Editoři: Martin Bernátek a Jitka Pavlišová (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého Olomouc)

Termín podání příspěvků: 31. 10. 2021

Více informací