Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Vychází kniha Aleny Zemančíkové Zpětné zakreslení cesty: Činohra Národního divadla v letech 1990–2015

Příběh dvaceti pěti let Činohry Národního divadla je vyprávěním o pronikání nových témat a stylů do tvůrčího prostředí divadla, které je zavázáno vlasteneckou tradicí a povinností být přístupné všem. Žádné jiné divadlo v zemi takový závazek nenese, ale žádné jiné také k jeho splnění nemá takové podmínky jako Národní divadlo v Praze. Zpětné zakreslování cesty bez přesně zaměřených souřadnic je činností dobrodružnou, napínavou a zábavnou, nepřetržitě provázenou zamyšlením nad tím, jakou cestu urazila Činohra ND za pětadvacet let v celkovém obraze české společnosti a jejího Národního divadla.

Alena Zemančíková:
Zpětné zakreslení cesty
Činohra Národního divadla v letech 1990–2015

ISBN: 978-80-7470-292-1
počet stran: 360
rok vydání: 2020
cena: 399 Kč (vč. DPH)
Publikaci Zpětné zakreslení cesty vydalo nakladatelství Akropolis a v Národním divadle je k dostání na hlavní pokladně na Nové scéně.

„Kniha Aleny Zemančíkové zaplňuje prázdné místo v dějinách Činohry Národního divadla – doposavad jsme neměli publikaci, která by zhodnotila pětadvacet porevolučních let největšího domácího činoherního souboru. Alena Zemančíková k tématu přistoupila s vášní a erudicí: její text bude jistě přínosný pro pamětníky i pro ty, kteří zmíněné roky vůbec nepamatují. Pracuje s dobovými dokumenty, záznamy, fotografiemi, recenzemi, s materiály veřejnými i méně známými a vytváří text napínavý a čtivý. Mnohé pobouří a leckdo se bude v knize hledat marně, ale tak je to s Národním divadlem vždycky – je to divadlo všech a nikdo není spokojen. Přeju knize hodně čtenářů a čtenářek otevřených, zanícených a přemýšlivých.“ – Marta Ljubková, šéfdramaturgyně Činohry Národního divadla

Dějiny Činohry Národního divadla po listopadu 1989

Zásah policejních složek proti demonstrantům 17. listopadu 1989 se odehrál přímo pod okny Národního divadla, které se tak – pokolikáté už v dějinách! – symbolicky stalo očitým svědkem počátku společenských změn v celé zemi. Kniha Zpětné zakreslení cesty, v níž vyprávíme příběh Činohry Národního divadla od konce roku 1989 až do roku 2015, sleduje, jak se společenské události promítaly do divadelního organismu a jevištního díla. Dynamická doba zahrnovala proces otevření hranic, majetkové restituce, znovuotevření otázky vztahu Čechů a Němců, privatizace, vyrovnání s totalitami, rehabilitace umlčených umělců, návraty z emigrace, rozdělení Československa, finanční krize, politické aféry a pády vlád, vstup do Evropské unie. Politické dění v zemi bylo provázeno debatou o smyslu a významu Národního divadla v proudu globálních změn. Působení tří polistopadových šéfů Činohry ND – Ivana Rajmonta, Josefa Kovalčuka a Michala Dočekala – je příběhem hledání odpovědí na otázku „čím je národu Národní divadlo“ tak, jak se vyvíjelo během dvaceti pěti let svobodné společnosti. Činohra ovšem proměňuje i styl, poetiku, nástroje a prostředky uměleckého výrazu. Sledujeme nástup nových herců a režisérů a hledání tvaru, který by spojil do inscenačního celku výrazné projevy osobností s rozličným dosavadním zázemím. Režiséři, kteří přišli z divadel, jež byla doposud s publikem ve spikleneckém vztahu, hledají způsob, jak oslovit diváky oficiální scény; s tímto procesem úzce souvisí i úsilí o vznik současných dramatických textů. Průběžným hlasem, který zní za uměleckým usilováním, je hlas kritiky, v němž zaznívají jak splněná i zklamaná očekávání publika, tak promyšlené interpretace inscenací. Kritický vícehlas je ale také hlasem médií a společenských nálad…

Převzato z: https://www.narodni-divadlo.cz/