Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Vyšla publikace: Divadlo a společnost kolem roku 1989

Bohumil Nekolný
Divadlo a společnost kolem roku 1989

Jak se politické konflikty promítají do divadelního prostředí a jak naopak divadlo vstupuje do společenských procesů? Coby historik a současně člověk dlouhodobě činný v kulturní politice se Bohumil Nekolný domnívá, že řada problémů české kultury a konkrétně divadelnictví pramení z ne zcela zvládnutého transformačního procesu na přelomu 80. a 90. let. Knihu tvořenou vlastními statěmi, úvahami a polemikami z této doby rámuje závěrečnou studií, která má za cíl v historickém kontextu upozornit právě na přetrvávající problémy systému provozování a podpory živého umění v Česku.

ISBN 978-80-7331-537-5
Vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2020, 1. vydání, 328 stran, rozměr 160 x 225 mm, vazba V4.

https://namu.cz/divadlo-a-spolecnost-kolem-roku-1989