Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Vzpomínkový večer – Petr Lébl/Mircea Eliade: Had

Zveme vás na vzpomínkový večer, v němž si připomeneme osobnost Petra Lébla (1965-1999) a jeho legendární inscenaci Had. Promítání inscenace doprovodí přímí aktéři (Tomáš Palatý, Jitka Říhová, Jaroslav Achab Haidler, Štěpánka Červenková ad.) a spříznění pamětníci (Vlasta Smoláková, Jana Návratová ad.). Večer se bude konat 9. prosince 2019 od 17:30 v kinosále (míst. 429). Všichni jsou srdečně zváni.