Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Zemřel Lubomír Poživil

prof. Lubomír Poživil (* 11. 9. 1927 † 17. 8. 2020)

S lítostí oznamujeme, že dne 17. srpna 2020 zemřel divadelní režisér, skladatel a dlouholetý pedagog DAMU pan profesor Lubomír Poživil. V letech 1952–1972 byl uměleckým ředitelem Divadla pracujících v Mostě, od roku 1972 do roku 1990 pak Městských divadel pražských. Během své kariéry věnoval zvláštní pozornost melodramu.

Na Divadelní fakultě se zasloužil mimo jiné o vznik Katedry organizace a řízení divadel a kulturních zařízení (předchůdce Katedry produkce), když se stal v roce 1969 jejím prvním vedoucím. Studenty vzdělával primárně v oboru divadelní režie a hudby.

Převzato z: https://www.damu.cz/