Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Zemřela prof. Eva Stehlíková

(1. 2. 1941 Plzeň – 12. 8. 2019 Brno)

Filoložka, historička, překladatelka, teatroložka, profesorka Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Karlovy v Praze. Specialistka na antické a středověké drama a divadlo. Zabývala se též kritikou a analýzou soudobých inscenací řeckého a římského dramatu, intertextuálními vztahy a českým divadlem šedesátých let dvacátého století. 

Maturovala v roce 1958 v Děčíně, v letech 1958–1963 vystudovala latinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (diplomová práce na téma Antické pozadí Shakespearovy hry Troilus a Kressida). V roce 1969 získala na Filozofické fakultě v Praze titul PhDr. pro obor antická literatura – česká literatura disertační prací Antika v české poezii a dramatě po roce 1945. V roce 1994 se habilitovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity prací Řecké a římské divadlo, v roce 1998 byla jmenována profesorkou pro obor teorie a dějiny divadla.

V letech 1963 – 1966 působila na Filozofické fakultě UK v Praze, 1966–1998 byla vědecko-technickou (po roce 1989 vědeckou) pracovnicí Ústavu pro klasická studia Československé akademii věd (později Akademii věd České republiky). S Václavem Königsmarkem vydávala samizdatový časopis Dialog (1977–1981), v devadesátých letech založila databázi inscenací antických her www.olympos.cz. Od roku 1994 s přestávkami přednášela především antické a středověké divadlo na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v letech 1998–2006 také na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přednášela též intertextuální vztahy (antické tradice v literatuře, divadle a filmu), divadelní kritiku a české divadlo šedesátých let (laterna magika a Alfréd Radok). Vedla mnoho diplomantů a doktorandů.

Absolvovala řadu zahraničních akademických stáží (1989 Geneve, Fondation Hard, 1991 a 1993 London British Academy London, 1993 a 1996 Istituto Papyrologico Firenze, 1995 Österreichisches Ost- und Südost Europa- Institut Wien, 1998 Clare Hall Cambridge, 2001 Onassisovo stipendium Řecko). Přednášela také v zahraničí (Kraków, Nikosia, Firenze, Oxford, Athény, Toronto, Coimbra, Warwick University, Epidauros).

Byla řešitelkou tří vědeckých úkolů (Ve znamení Shakespeara – Fond rozvoje vysokých škol 1997, Inscenace antických dramatiků na českých scénách – GAČR 1998-2000, Alfréd Radok – GAČR 2000-2003). Napsala desítky odborných studií a statí v různých odborných časopisech a publikacích, její texty vycházely také v zahraničí.

Byla členkou řady odborných a vědeckých grémií: rady pro teorii a historii divadla FFMU Brno (místopředsedkyně), vědecké rady FF MU Brno, umělecké rady DAMU Praha, oborové rady doktorského studia teorie divadelní tvorby DAMU, vědecké rady FF UK Praha (2003-2005), akademické rady Akademie věd ČR (2003-2005), odborného grémia Nadačního fondu Společnosti F. X. Šaldy (2001-2005), redakční rady Listů filologických a Divadelní revue.

V roce 1994 obdržela Cenu Akademie věd ČR za popularizaci vědy, v roce 2012 byla nominována na Cenu Milady Paulové.

Jejím manželem byl klasický filolog a lingvista PhDr. Ing. Karel Hubka (1938–1986), vydavatel spisů J. A. Komenského. Dcera Mgr. Karolína Stehlíková, PhD., je překladatelkou z norštiny.

Zemřela náhle po krátké těžké nemoci.
Smuteční rozloučení se koná v sobotu 17. srpna 2019 ve 14:00 hodin v kostele Českobratrské církve evangelické v Brně-Židenicích, Jílkova 74. 

Foto: FF MU Brno