Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

České středisko

České středisko Mezinárodní federace pro divadelní výzkum působí od ustavení Federace v roce 1956, neboť teatrologové z Československa patřili k jejím zakládajícím členům. Během více než padesátiletého trvání byli opakovaně zastoupeni v jejím výboru a prof. František Černý zastával funkci prezidenta. České středisko se stalo pořadatelem světového kongresu Federace, který se uskutečnil v roce 1973 v Praze, a řady dílčích konferencí. Odborných aktivit Federace (kongresy, sympozia) se účastní čeští teatrologové svými přednáškami. Díky participaci teatrologů z celého světa na těchto akcích získávají aktuální přehled o divadelněvědném výzkumu, jeho tematických a metodologických trendech. České středisko organizuje ve spolupráci se scénografickou sekcí Federace (Scenography Working Groupe) od roku 1991 ve čtyřletých intervalech v Praze odborné konference. Počínaje druhou (1995) jsou zaměřeny na scénografii a konají se vždy v době mezinárodní výstavy scénického výtvarnictví a jevištní architektury Pražské Quadriennale. Zatím poslední proběhla v roce 2019. Ze dvou konferencí byl připraven k tisku výběr z přednesených příspěvků, sborníky v anglickém znění vydal knižně Divadelní ústav. Kontakty s členy Federace z jiných zemí přinášejí další konkrétní výsledky – přednášky v Praze, publikování studií v Divadelní revue. Výjimečně je naopak využívána mladými teatrology možnost účastnit se každoročně vyhlašované soutěže New Scholars‘ Prize. České středisko získává zdarma Federací vydávaný časopis International Theatre Research.

V současné době se statut národních center oproti minulosti změnil. Členství v IFTR nemá již institucionální, nýbrž individuální charakter. Proto České centrum, které je jednou z platforem, sídlících v Kabinetu pro studium českého divadla Institutu umění – Divadelního ústavu Praha, především zprostředkovává informace z IFTR a doplňuje je o aktuality z oblasti české teatrologie.