Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

FIRT – Mezinárodní federace pro divadelní výzkum

Institut umění – Divadelní ústav
Celetná 17
110 00 Praha 1

Věra Velemanová
e-mail: vera.velemanova@idu.cz
+420 224 809 113/117