Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Mezinárodní divadelní konference JAMU 2022 – výzva k podání příspěvků

Vyhlašujeme Call for Proposals Mezinárodní divadelní konference JAMU pro rok 2022.

Letošní ročník konference se uskuteční 10.–12. listopadu 2022 a tématem je Touching Limits / Crossing Borders of Theatre. Navazujeme na loňský ročník s ambicí jej dále rozvíjet. V roce 2021 jsme věnovali pozornost novým obzorům, ke kterým se divadlo v teorii i praxi rozšiřuje. V roce 2022 cítíme potřebu zaměřit se na turbulentní přechodové zóny v oblasti scénického umění a na jeho okrajích. Jak takové zóny vnímáme – jsou to hranice, kterých musíme dosáhnout a kterých se dotknout, nebo hranice, které chceme překročit?

Uzávěrka přihlášek je 5. června 2022.

Kompletní Call for Proposals najdete na webových stránkách konference.