Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Mezinárodní online konference Brno Theatralia 2021 – výzva k účasti

Mezinárodní online setkání se uskuteční od 1. do 3. června 2021 a je věnováno historickým avantgardám a jejich vývoji v Československu a v Evropě. Cílem je přehodnotit české meziválečné divadlo postavené na křižovatce evropské avantgardy.

Vítáme proto příspěvky zaměřené na historické avantgardy v českém i evropském prostředí související s divadlem: v oblasti divadelních studií, scénických umění, tance, hudby, dějin umění, architektury, kinematografie, fotografie, etnografie a folkloru, literatury, překladu atd.

Kontakt: theatralia.conference@phil.muni.cz