Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Pozvánka na konferenci: Divadlo na Vinohradech v letech tzv. normalizace

Teatrologická konference, pořádaná Divadelní fakultou AMU a Divadlem na Vinohradech, je součástí stejnojmenného tříletého výzkumného projektu řešeného na Akademii múzických umění v Praze a podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj AMU, které poskytlo MŠMT ČR v roce 2022. Konference se uskuteční 24. listopadu od 10.00 ve Studiové scéně Divadla na Vinohradech.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na teatrologickou konferenci, která se uskuteční 24. 11. 2022, v den 115. narozenin Divadla na Vinohradech. Na konferenci chceme přehledně shrnout a předložit k odborné diskusi výsledky dosavadního výzkumu společensky a divadelně podstatných, ale málo prozkoumaných a řadou mýtů a „historek“ opředených dvou dekád činnosti tohoto významného divadla.

První blok: /10.00 – 13.00 hod./ se bude věnován historickým a společenským souvislostem období tzv. normalizace a jejich vlivem na činnost a tvorbu Divadla na Vinohradech.

Připravované referáty se zabývají např. vlivem kulturní politiky na repertoár DnV, odvoláním ředitele Pavlíčka a instalací ředitele Míky proměnami souboru, výsledkům výzkumu v archivech bezpečnostních složek (STB) a zřizovatele divadla (NVP), přičleněním Činoherního klubu k DnV a činností dvou velkých pražských činoher (ND a DnV) v druhé polovině 80. let. minulého století.  (Referáty: Radmila Hrdinová, Zuzana Paulusová, Eva Lanšádlová, Tomáš Bojda, Vladimír Just, Vladimír Procházka.)

Druhý blok: /14.00 – 18.00 hod./ přinese příspěvky na téma paradoxy normalizace (na škále mezi kolaborací s normalizačním režimem a aktivním odporem vůči němu).

Připravované případové studie se zabývají pokusy o původní českou hru v časech normalizace (J. Jílek, J. Hubač a další), tvorbou režisérů J. Dudka (a vztahem DnV a televize), F. Štěpánka (a vztahem DnV a DAMU), J. Dalíka, J. Nováka a J. Kačera, tvorbou divadla v období tzv. perestrojky a dalšími tématy. (Referáty: Lenka Jungmannová, Taťjana Lazorčáková, Jan Vedral, Tomáš Bojda a doktorandky a doktorandi B. Mašková, T. Šafářová, M. Hliněnská, V. Čepek a V. Kořínek.)

Po každém z bloků následuje diskuse.

Večerní přídavek ke konferenci /19.00 – 21.00/ koncipujeme jako pamětnické setkání, na které pozveme některé z těch, kteří sedmdesátá a osmdesátá léta v našem divadle prožili.

Pokud Vás obsah a program konference zaujal, budeme se těšit na Vaši účast a případné příspěvky v diskusích.  Vzhledem k omezené kapacitě Studiové scény DnV si dovolujeme Vás požádat, abyste svůj zájem o účast na celé konferenci (či na jednotlivých jejích blocích) závazně sdělili do 31. října 2022 organizační tajemnici konference Ing. Lucii Krůtové (mail: lucie.krutova@damu.cz).

Za organizátory konference,

prof. MgA. Jan Vedral, Ph.D.

převzato z: https://www.damu.cz