Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Pozvánka na přednášku: Dělnické ochotnické divadlo na Ostravsku 1890 až 1938

Teatrologická společnost, Kabinet pro studium českého divadla IDU a Katedra divadelních studií FF MU Brno si vás dovolují pozvat na přednášku Agáty Kravčíkové: Dělnické ochotnické divadlo na Ostravsku 1890 až 1938.

25. 1. 2023, 17:00 – 18:30
Přednáška proběhne v IDU, pobočka Nekázanka 16, a zároveň přes Zoom, odkaz zde:
https://1url.cz/@prednaska_kravcikova
Meeting ID: 875 7563 2092
Passcode: 392505

Přednáška posluchače zavede do Ostravy konce 19. a první třetiny 20. století. Neodmyslitelnou součástí tohoto průmyslového regionu byla dělnická populace, nacházející obživu v místních dolech, hutích a dalších továrních provozech. S rozvojem dělnického spolkového života, postupným krácením pracovní doby ale i díky kultivační práci místních elit se mezi ostravským dělnictvem začal šířit zájem o ochotnické divadlo. To sice vycházelo z měšťanského prostředí, obsahově však nejednou sloužilo k šíření socialistických ideologií a ztvárnění sociálního tématu. Dělnická divadelní praxe nesloužila pouze politické agitaci; mnohdy se v ní projevovaly zažité postupy vycházející ještě z tradic lidového divadla, do kterého promlouvaly novější trendy 19. a počátku 20. století, směřující k nacionalizaci, regionalizaci a komercionalizaci české kultury.

Mgr. Agáta Kravčíková, Ph.D. je absolventkou Filozofické fakulty Ostravské Univerzity. Zabývá se sociálními a kulturními dějinami dělnictva v regionu Ostravska a Karvinska s primárním zájmem o dělnické divadlo, oslavy 1. máje či hornické kolonie. Pracovala ve Státním okresním archivu Karviná a v současnosti je zaměstnankyní Vojenského historického archivu v Praze.

FB událost

Teatrologická společnost
Kabinet pro studium českého divadla
Katedra divadelních studií MU