Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Pozvánka na přednášku Osvobozené divadlo – Na vlnách Devětsilu

Přednáška Andrey Jochmanové Osvobozené divadlo – Na vlnách Devětsilu se uskuteční v rámci Týdne Akademie věd na Divadelní fakultě JAMU (Mozartova 1, Brno) v pondělí 31.10.2022 od 16:00 hodin, v učebně 104.

Přednáška vychází z dlouholetého výzkumu publikovaného v čerstvě vydané stejnojmenné knize Andrey Jochmanové a Ladislavy Petiškové. Naší snahou bylo předložit ucelený obraz projevů české divadelní avantgardy, k nimž došlo pod vlivem Devětsilu, ať už ve smyslu organizačně jednotící základny tohoto sdružení, v rozsáhlých sférách zájmů jeho jednotlivých členů, tak ve snaze o začlenění  do mezinárodního uměleckého kontextu.  Odkaz avantgardního divadla je pro nás stále fascinující – snad o to víc, oč podivnější hra se s  jeho ideami a tvorbou i s osudy jednotlivých významných osobností rozpoutala v  soukolí dějin. Avantgarda zasáhla do revitalizace i rekultivace poválečné společnosti mnoha do té doby neobvyklými způsoby vnímání světa. Vedle realizovaných projektů stálo a dodneška stojí mnoho teoretických konceptů, včetně programových manifestů, úvah o světě, modernosti, soudobém člověku a jeho senzitivitě, o konstruktivistickém pragmatismu, stejně jako o snahách vymanit se z dosavadních bezpečných sfér, proměnit faktory smyslové stimulace od vědomého za hranice nevědomí, posunout se od vizuálního požitku k zakoušení a poznávání ničím nelimitovaného světa, v němž se mnoho z jevů dosavadních rovin snění posunulo k realizaci.

Více informací najdete na webu Týdne Akademie věd ČRhttps://www.tydenavcr.cz/program/akce?id=4614&a=osvobozene-divadlo–na-vlnach-devetsilu-ke-stemu-vyroci-divadelni-avantgardy

Na snímku je výjev z inscenace Když ženy něco slaví (1926, foto z pozůstalosti L. Skrbkové).

Autor článku: Andrea Jochmanová; Foto převzato z webu pořadatele