Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Pozvánka na přednášku: Tvorba operního režiséra Miloše Wasserbauera

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si vás dovolují pozvat na přednášku Šárky Havlíčkové Kysové: Tvorba operního režiséra Miloše Wasserbauera.

Čtvrtek 24. září od 17:00

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 se bude přednáška konat online. Odkaz na platformu Zoom naleznete zde. Doporučujeme přihlásit se 15 minut před začátkem, jelikož přihlašovací proces může chvíli trvat.

V přednášce Šárka Havlíčková Kysová představí svoji knihu Režisér jako koncept: Tvorba operního režiséra Miloše Wasserbauera v padesátých a šedesátých letech 20. století. Režisérova osobnost je v ní nahlížena z různých perspektiv a v kontextech, které zároveň vypovídají o atmosféře v českém divadelnictví padesátých a šedesátých let 20. století. V knize jsou reflektovány vybrané Wasserbauerovy inscenace jeho posledního tvůrčího období ve Státním divadle v Brně a zhruba sedmileté éry v Národním divadle v Bratislavě.

Přednáška bude rovněž věnována tématu realismu a metafory v operních inscenacích v režii Miloše Wasserbauera, proměnám inscenačního tvaru v rámci operní inscenační praxe padesátých a šedesátých let 20. století, operní scénografii a sílící tendenci v uplatňování jevištní metafory.

Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. je odbornou asistentkou na Katedře divadelních studií FF Masarykovy univerzity v Brně. Ve své výzkumné a pedagogické činnosti se věnuje inscenování opery a teorii divadla, především kognitivním přístupům k divadlu.

https://teatrologie.cz/

https://www.facebook.com/events/3241049622644536