Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

60 let budujeme paměť českého divadla. IDU slaví významné jubileum

Rok 2019 je pro Institut umění – Divadelní ústav (IDU) významným v mnoha ohledech. „Jako kulturní instituce, která stála u mnoha zásadních historických událostí naší země, si v roce 2019 IDU dílčími událostmi připomene 30. výročí od sametové revoluce. Po čtyřech letech se znovu uskuteční Pražské Quadriennale. 14. ročník největší světové přehlídky scénografie v červnu představí 800 umělců ze 79 zemí a regionů v rámci 600 výstav, performancí, přednášek a workshopů.  Významnou událostí je také 60. výročí IDU, který zahájil svou činnost v roce 1959 pod názvem Divadelní ústav“, říká ředitelka IDU a  generální ředitelka PQ 2019 Pavla Petrová.

30 let mapujeme rozvoj kultury ve svobodné zemi

V rámci oslav 60 let od svého založení i letošního 30. výročí sametové revoluce připravuje IDU řadu akcí zaměřených na zvýšení povědomí odborné i laické veřejnosti o  proměnách českého divadla i pestrém spektru svých činností. V rámci křtu zvláštního čísla významného německého časopisu Theater der Zeit Spezial – Tschechien představí v březnu česká delegace na prestižním knižním veletrhu v Lipsku současné české divadlo a drama v německojazyčných publikacích. V dubnu se v pražském CAMPu se uskuteční konference mezinárodní informační sítě On the Move s názvem Kultura mobility v éře klimatické změny, kterou organizuje kancelář IDU CzechMobility.Info. V červnu se v prostorách Konírny Ministerstva kultury uskuteční oslavy 90. let od založení Mezinárodní loutkářské unie (UNIMA), nejstarší profesní divadelní organizace registrované v UNESCO. V říjnu IDU připomene reflexi 30 let vývoje nezávislého divadla ve střední a východní Evropě na konferenci Divadlo a svoboda: Proměna paradigmatu v evropské nezávislé divadelní kultuře po roce 1989, kterou koordinuje Oddělení mezinárodní spolupráce IDU. Oslavy 60 let vyvrcholí na podzim slavnostním otevřením nových prostor v Nekázance, nového objektu IDU na Praze 1. Rekonstrukce započatá v roce 2016 respektovala historickou hodnotu objektu a zahrnula kompletní restaurování dobových nálezů. Součástí oslav bude též vernisáž výstavy České nezávislé divadlo po roce 1989 a  křest stejnojmenné publikace. V listopadu IDU organizuje už 6. ročník Noci divadel. Zmíněné projekty koordinuje Oddělení mezinárodní spolupráce IDU.

Jsme partneři významných mezinárodních projektů

Zapojení do uměleckých a výzkumných projektů podporovaných z programu EU Kreativní Evropa dokazuje, že IDU disponuje kvalitními experty, kteří jsou schopni vést mezinárodní projekty a týmy. Velkým úspěchem v roce 2018 bylo získání grantu pro projekt EMERGENCE (scénografie v kontextu evropského dědictví). Prostřednictvím IDU je projektovým leaderem Pražské Quadriennale a grantové aktivity zahrnují řadu projektů jeho letošního programu. Pro rok 2019 je IDU hrdým partnerem projektu Create to Connect -> Create to Impact (rozvoj publika a společenských dopadů scénických umění), Reshape (vytváření inovativních organizačních modelů v umění), Asset (vývoj metodiky pro výzkum publika).

O IDU:

Posláním IDU, státní příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury, je poskytovat české a zahraniční veřejnosti komplexní služby z oblasti divadla a dílčí služby z dalších oblastí umění (hudba, literatura, tanec a vizuální umění). Cílem jednotlivých oddělení je  shromažďovat, zpracovávat a zpřístupňovat předměty sbírkového charakteru vztahující se  k oblasti divadla, věnovat se vědeckému výzkumu a vzdělávání, podílet se  na  mezinárodních projektech a vydávat odbornou literaturu. IDU je také sídlem Kanceláře Kreativní Evropa – Kultura.

Budujeme paměť českého divadla

Divadelní ústav je jediným pracovištěm v České republice, která zkoumá, průběžně dokumentuje, uchovává a zpřístupňuje informace o divadle každému, kdo chce poznat jeho historii i současnost. V roce 1959 byl zřízen Ministerstvem školství a kultury s ambicí reflektovat a dokumentovat intenzivně se rozvíjející poválečnou divadelní kulturu, její významné představitele, výjimečné divadelní osobnosti, režiséry, herce, jevištní výtvarníky a  pozoruhodné inscenace. Součástí jeho činnosti byly také organizační otázky související s   budováním sítě divadel, jejich financováním, přípravou divadelního zákona apod. Přesto, že DÚ musel pracovat v podmínkách daných tehdejším režimem a vládnoucí ideologií a  vykonávat i činnosti jim poplatné, těžiště jeho práce vždy spočívalo v činnosti odborné (dokumentace českého divadla po roce 1945, knihovna, publikační činnost). DÚ se podařilo také navázat četné odborné kontakty se zahraničím. Za všechny připomeňme alespoň Pražské Quadriennale, založené v roce 1967, z něhož se od té doby stala nejvýznamnější světová událost v oblasti scénografie a divadelní architektury a které v době před pádem železné opony přinášelo jednu z mála příležitostí k setkávání umělců a odborníků z obou částí rozděleného světa. DÚ byl rovněž iniciátorem a zakládajícím členem mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků OISTAT v roce 1968 a až do roku 1993 také sídlem jeho generálního sekretariátu. V roce 2007 došlo k rozšíření DÚ o novou část Institut umění. Zároveň se změnil i název organizace na současný Institut umění – Divadelní ústav.

Propojujeme a propagujeme tuzemské umění

Institut umění je informačním, propagačním, vzdělávacím, poradenským a výzkumným centrem především pro oblast živého umění. Podněcuje strategický přístup ke kultuře, podporuje a propojuje kulturní pracovníky a umělce napříč obory a posiluje jejich profesní růst na národní i mezinárodní scéně. Institut umění vznikl jako samostatné oddělení IDU v  roce  2005, od roku 2007 se přeměnil v sekci a jeho název se promítá v názvu instituce. Institut umění realizuje činnosti, projekty a programy, které reflektují aktuální potřeby současného umění a kultury, a přispívají tak k jejich rozvoji a společenské prestiži. Spolupracuje s dalšími odděleními IDU, Českou kanceláří Kreativní Evropa a dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni s cílem zajistit co největší dopad jejich aktivit.

Sledujte IDU na sociálních sítích:
facebook.com/IDUPraha       youtube.com/IDUPraha        instagram.com/jsme_idu