Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Pozvánka na přednášku: Rekonstrukce zámeckého divadla v Nových Hradech

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si Vás dovolují pozvat na přednášku Jiřího Bláhy: Rekonstrukce zámeckého divadla v Nových Hradech.

čtvrtek 28. března od 17:00, malý sál IDU, Celetná 17, Praha 1

Zámecké divadlo v jihočeských Nových Hradech bylo dlouho považováno za zničené a jeho původní podobu dokládalo jen několik fotografií. Nad modernizovaným jevištěm se však zachovala část technicky a vývojově zajímavého vysokého provaziště. Rekonstrukce v letech 2017–2018 se pokusila vrátit divadlu co nejvíc z jeho původní podoby. Díky shromážděným podkladům a znalosti analogických jevišť se podařilo obnovit alespoň část jevištní techniky na výměnu dekorací, divadlo dostalo repliku malované opony a jednu sadu kulis.

Přednáška představí postup a výsledek rekonstrukce, pokusí se ji zařadit do kontextu dalších podobných realizací z posledních let a zamyslí se nad využitelností historických jevišť pro dnešní provoz.

Mgr. Jiří Bláha (nar. 1978) je restaurátor a historik umění. Je členem správní rady Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, kterou zastupuje v Asociaci historických divadel v Evropě PERSPECTIV. Zkoumal nebo restauroval většinu našich zámeckých divadel. Vydal rukopis A. Bartuška o zámeckých a školních divadlech, psal o divadlech v Litomyšli a Českém Krumlově nebo o malovaných oponách. Maluje dekorace pro převozné barokní divadlo Florea Theatrum a v současnosti pracuje na obnově divadla na zámku Gorzanów v Polsku.

https://www.idu.cz/

http://www.teatrologie.cz/