International Federation for Theatre Research

Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

IFTR/FIRT

Institut umění – Divadelní ústav / Arts and Theatre Institute
Celetná 17,
110 00 Praha 1/11000 Prague 1

Věra Velemanová
e-mail: vera.velemanova@idu.cz
+420 224 809 113/117