Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Nové publikace vydané Nakladatelstvím JAMU

Nakladatelství Janáčkovy akademie múzických umění v Brně si dovoluje informovat, že ve druhé polovině roku 2019 vydalo několik publikací z divadelního, hudebního, filmového i tanečního oboru.


Publikace Sestup ke kořenům. Divadlo jako hledání jedinečnosti lidské identity známého českého režiséra, dokumentaristy, publicisty, herce i scenáristy Břetislava Rychlíka umožňuje pomocí obrazů, analýz, reflexí a komentářů nahlédnout do průběhu vzniku i výsledných divadelních inscenací šesti textů realistického dramatu a literatury plus jednoho básnického dramatu.

Ve výjimečném celobarevném grafickém zpracování Michala Stránského obsahuje kromě vlastního režisérova výkladu množství kostýmních i scénických návrhů, fotografií z inscenací, plakátů i stránek z divadelních programů, recenzí a ohlasů v tisku.

Součást knihy tvoří DVD s televizním záznamem unikátní Rychlíkovy inscenace Gazdina roba v Národním divadle Brno.


Dílo Davida Strnada Technika Lestera Hortona v obrazech / Lester Horton’s Technique in Pictures se snaží zaplnit bílé místo mezi českojazyčnými dokumenty o popisované metodě, je podrobným obrazovým manuálem pro tanečníky a taneční pedagogy, toužícími se seznámit s technikou Lestara Hortona.

Strnad volí formu kreslených siluet a v doprovodném textu tuto metodologii vysvětluje a dostatečně obhajuje její názornost a použitelnost v praxi.

Veškeré české texty i popisky k obrázkům jsou souběžně překládány do angličtiny, tudíž mohou posloužit i zahraničním zájemcům o uplatnění této metody v praxi.