Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Pozvánka na přednášku: Činohra Národního divadla pod vedením Milana Lukeše

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si vás dovolují pozvat na přednášku Libora Vodičky: Činohra Národního divadla pod vedením Milana Lukeše

úterý 29. června od 17:00
na nádvoří zadního traktu Kounického paláce, vstup z ulice Nekázanka 18

Přednáška se zaměří na etapu vývoje krátce před listopadem 1989, kdy byla po vzoru SSSR na jedné straně deklarována politika otevřenosti (tzv. glasnosti) a demokratizace, jež přinesla československé společnosti dílčí uvolnění cenzury a ideologické kontroly nad kulturou a uměním, ale na straně druhé si vládnoucí KSČ nadále udržovala moc a kontrolu nad všemi složkami společnosti, zvláště pak v těch institucích, jež měly tradičně státně reprezentativní funkci.

Mgr. Libor Vodička, Ph.D. teatrolog a dramaturg, absolvent oboru teorie a dějiny divadla Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, v současné době vedoucí Divadelního oddělení Národního muzea, kde působí též jako kurátor výtvarné sbírky.