Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Pozvánka na přednášku Marcely Magdové – Moskevský akcionismus: od profanace k provokaci

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si vás dovolují pozvat na přednášku Marcely Magdové: Moskevský akcionismus: od profanace k provokaci.

čtvrtek 26. března od 17:00, malý sál IDU

Období postsovětské transformace přineslo zásadní proměnu uměleckých strategií. Veřejný prostor poslední dekády minulého století ovládli tzv. moskevští akcionisté, kteří vnímali umění jako pole pro sociální a kulturní transgresi. Jejich intervence prostřednictvím vlastních často obnažených těl lze chápat jako jeden z nejsilnějších spektakulárních prostředků ke kritice tehdejších politických poměrů nastupujícího divokého kapitalismus reprezentovaného osobností Borise Jelcina. Pracovali se záměrnou desakralizací symbolického prostoru a stylizací do role skandalistů, čímž provokovali nejen moskevskou veřejnost.

Přednáška přiblíží jak výrazné představitele moskevského akcionismu, tak jejich jednotlivé intervence, a to i s ohledem na fakt, že zůstávají (minimálně) v českém kontextu v pozadí badatelsky etablovaného fenoménu vídeňských akcionistů.

Mgr. Marcela Magdová, Ph.D. vystudovala divadelní vědu a historii na Filozofické fakultě UK a doktorské studium absolvovala na DAMU. Zabývá se ruským divadlem a dramatem, z ruštiny přeložila několik současných her. Působí na Katedře slavistiky a germanistiky Západočeské univerzity, na Vyšší odborné škole herecké, externě na Katedře teorie a kritiky DAMU. Věnuje se také divadelní publicistice a kritice.

www.idu.cz